torsdag 20. mars 2014

Kommersielle interesser hindrer debattAv Mari Pettersvold og Solveig Østrem


Dette innlegget, publisert i Aftenposten 29. januar 2014, er et tilsvar til Atferdssenterets ledelse som skrev et innlegg 21. januar under tittelen "Møter eleven med felles holdninger". 

En måned etter at vi i en kronikk i Aftenposten kritiserte PALS, svarer ledere ved Atferdssenteret som står bak programmet.

Atferdssenteret avviser at PALS innebærer at barn straffes. Responsen fra foreldre på PALS-skoler forteller noe annet. Sjuåringen som får time-out på trappa, godt synlig for alle i skolegården, etter å ha brutt en regel, gjør inntrykk. Vi kaller dette straff. I Atferdssenterets logikk kalles det konsekvens.

Terje Christiansen, Terje Ogden og Tore Hansen avviser at PALS inngår i kommersiell virksomhet. Det gjør det desto viktigere å sette søkelys på de kommersielle aspektene. PALS er en inntektskilde for senteret, og fordi Atferdssenteret lykkes med å rette oppmerksomhet mot problematferd, øker sjansen for tildeling av forskningsmidler.

Det faktum at Atferdssenteret har et produkt å selge, hindrer debatt. For Atferdssenteret stiller ikke til debatter om hvordan vi kan skape en god skole. Lederne går ikke inn i vår argumentasjon og har ikke et eneste argument for at et atferdsregulerende program med omfattende regelmatriser, belønning og straff, er i samsvar med skolens formål.


   
Bloggen kan følges fra vår Facebook-side, herIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar