mandag 17. mars 2014

Et vendepunkt i kartleggingsdebattenAv Mari Pettersvold og Solveig Østrem


Vi var mange som gledet oss da Torbjørn Røe Isaksen 27. februar kunngjorde at han vil skrinlegge planene om systematisk kartlegging av alle barns språk. Det er spesielt viktig at han presiserer at kartlegging i barnehagen alltid krever foreldrenes samtykke og dessuten må veies opp mot den pedagogiske friheten til de ansatte i barnehagen. Vi vil berømme kunnskapsministeren for å ha lyttet til foreldre, barnehagelærere og barnehageforskere som gjennom flere år har påpekt de uheldige sidene ved massekartlegging av barn.

Etter de tydelige signalene fra regjeringen forventer vi at det ryddes opp kommunene. Etter signalene fra regjeringen forventer vi at det ryddes opp i kommuner som, stikk i strid med nasjonale føringer, pålegger alle barnehager å benytte bestemte kartleggingsverktøy. Der kunnskapsministeren har valgt å lytte til argumentene fra en bred gruppe fagfolk, er det en tendens til at lokalpolitikere utelukkende lytter til fagmiljøer som tilbyr kartleggingsverktøy. I Oslo skal alle barnehageansatte kurses i bruk av Tras. I Bergen har bystyret vedtatt at de kommunale barnehagene skal ta i bruk kartleggingsverktøyet TRAS, og registrere alle barns språkutvikling fra de er to år gamle.

Dette innebærer at metodefriheten begrenses. Det er også i strid med Utdanningsdirektoratets føringer om at det er barnehagelærernes ansvar å vurdere hvorvidt det i enkelte tilfeller kan være aktuelt å supplere helhetlig observasjon av barna med bruk av standardiserte verktøy. I tillegg innebærer et ensidig fokus på såkalt aldersadekvat språkutvikling, at barnehagens helhetlige mandat, som er å sikre omsorg, utvikling, lek og læring, ikke blir ivaretatt.

Vi skriver i boka «Mestrer, mestrer ikke» utgitt i 2012 at kartleggingspraksisen i mange kommuner er lovbrudd satt i system. Hvis ikke de nasjonale føringene følges opp, vil dette være tilfelle for Bergen kommune. Det positive er at kunnskapsministeren med sine uttalelser gir støtte til barnehagelærere som velger å la lov og forskrift samt lojaliteten til barna, gå foran lojaliteten til kommunen.

Deler av dette innlegget ble publisert i Bergensavisen 3. mars og Aftenposten Oslo 14. mars. Bloggen kan følges fra vår Facebook-side, HER.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar