mandag 24. mars 2014

Konsulentrapport for å hindre kritikkAv Mari Pettersvold


I Tønsberg kommune ble barnehagene omorganisert i 2009. 16 kommunale barnehager ble til seks virksomheter bestående av to til fire barnehager. I forkant av omorganiseringen ble det ytret kritikk fra foreldre og ansatte. Innlegg fra FAU i lokalavisa ble ikke besvart. Selv påpekingen av at de lovpålagte samarbeidsutvalgene i barnehagene ble fjernet i hver enkelt barnehage og lagt til virksomhetene, var det ikke mulig å få gehør for. Våren 2011 ble omorganiseringen evaluert av konsulentfirmaet PwC. Konklusjonene i rapporten gir inntrykk av en vellykket omorganisering, men de er ikke dekkende for det øvrige innholdet i rapporten. Her kan man ane at det finnes en rekke negative erfaringer, til tross for at de er underkommunisert ved at de ikke knyttes til omorganiseringen. Rapporten har så mange feil og mangler at ingen burde ha betalt for den. Det eneste som gjør det verdt å betale er at det kunnskapsbildet som tegnes, gjør at de som har motforestillinger må sitte igjen å tenke at det er de alene om og at de sannsynligvis tar feil.

Jeg skrev en artikkel om konsulentenes evaluering med tittelen «Kunnskap som bestilt». Den ble publisert i Første Steg 2/2012 og kan leses her.Bloggen kan følges fra vår Facebook-side, her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar