torsdag 27. mars 2014

KritikkAv Solveig Østrem


Kritikk kommer fra det greske krinein som betyr å skjelne eller å dømme. Det handler om å kunne skjelne mellom sant og falsk, mellom gyldig og ugyldig, og om å bedømme om noe er godt eller dårlig. I forskningen så vel som i samfunnsdebatten handler det om å skjelne mellom gode og dårlige argumenter.

Kritikk, eller systematisk skeptisisme, inngår i vitenskapssamfunnets normer (CUDOS). Det er ikke forskning hvis det ikke finnes et system for kritisk etterprøving. Kritikk er også vesentlig på politikkens område der beslutninger fattes og økonomiske ressurser forvaltes. Dersom det ikke finnes en infrastruktur for kritikk, gir det ingen mening å snakke om åpenhet og demokrati.Likevel ser vi nesten daglig eksempler på at kritikk er uønsket av dem som sitter i maktposisjoner. Kritikk omdefineres til misforståelser, negativitet eller mangel på raushet.

Sandefjord kommune fikk kritikk for sin rigide målstyring av skolen, og for at lærere som nektet å følge kommunens målstyringsregime, ble truet med oppsigelse. Ansvarlige politikerne gikk da ut og kalte kritikken for «personangrep». I denne forbindelsen uttalte jeg meg til Vestfold blad. Jeg la vekt på at en slik tilnærming til kritikk kan være uttrykk for et alvorlig demokratisk problem. Saken kan leses her.

En vanlig strategi for å omgå eller tie i hjel kritikk, er å kalle den noe annet enn kritikk. Ingen ønsker å være festbrems når alle andre er i flytsonen, ingen ønsker å framstå som «den som alltid er så negativ» der alle andre er begeistret. For den som vil unngå kritikk, er det derfor en effektiv strategi å få kritikeren til å framstå som noe ingen ønsker å være. Eller de sier at «det er fint med engasjement», og at de «lytter til alle innspill», samtidig oppfølgingen viser at de ikke har lagt vekt på innspill som har vært kritiske. Selv har jeg ofte hørt ledere si: «Vi tar det med videre». Da vet man at ingenting skjer.

Profesjonsutøvere som er kritiske til forhåndsbestemte metoder, programmer og kartleggingsverktøy, eller som mener kommunen stiller urimelige krav til rapportering og dokumentasjon, erfarer at det er lite rom for kritikk. Nedenfor har jeg laget en synonymordliste over ord som erstatter «kritikk». Det vil si, hvis noen tar i bruk disse begrepene, bør du være på vakt. De er ikke synonymer, ordene betyr noe helt annet enn kritikk.

 • personangrep
 • trakassering
 • støy (som går over)
 • misforståelser
 • bitterhet
 • spetakkel
 • sutring
 • å være negativ
 • å være bekymret
 • å være bastant
 • å være emosjonell
 • å være bakstreversk
 • å lage unødvendig uro

PS: Lista kunne sikkert vært mye lenger. Du kan gjerne supplere med ord du kommer på. Får jeg tilstrekkelig mange innspill, skriver jeg gjerne et innlegg til: synonymordliste del 2.


Bloggen kan følges fra vår Facebook-side, her.


1 kommentar: