onsdag 7. mai 2014

Tette bånd bak kartleggingenAv Mari Pettersvold og Solveig Østrem


Publisert i Klassekampen 26. februar 2014

I diskusjonen om kartlegging i barnehagen har styrer Anne-Marie Talén talt varmt for observasjonsskjemaet «Å by barnet opp til dans» fra Bredtvet kompetansesenter (som også står bak TRAS). Verktøyet ble i første omgang presentert som noe styreren hadde utviklet selv. Dette har vi stilt oss undrende til. 24. februar forsøker Talén å oppklare misforståelsen: Verktøyet er utviklet i et samarbeid mellom Talén og to psykologer ved Bredtvet.

Vi stiller oss stadig undrende til at ikke denne presiseringen ble gjort fra første stund. Dette føyer seg inn i et typisk mønster: Der lærere eller barnehagelærere taler varmt for bestemte kartleggingsverktøy eller programmer, viser det seg at de har tette forbindelser til produsentene. Det er også vanlig at disse tette båndene underkommuniseres.

I stedet for å gå inn i debatten, skriver Talén at observasjonsskjemaet er en viktig del av barnehagens HMS-arbeid. Det er usaklig å sammenlikne de som ikke bruker kartleggingsverktøy, på følgende måte: «Hvordan ville vi reagert hvis en lege ikke skrev journal?» Mens legen er pålagt å føre pasientjournaler, er barnehagen pålagt å kritisk vurdere eksisterende kartleggingsverktøy i tilfeller der det kan være aktuelt å supplere barnehagelærerens helhetlige observasjon av barna med bruk av standardiserte verktøy.

  Bloggen kan følges fra vår Facebook-side, HER.