mandag 13. oktober 2014

Min fagforening, men ikke min fane!


Av Vigdis Foss
«Ja, til læring for de små». Dette er budskapet på et nytt flygeblad og forsidebilde fra Utdanningsforbundet.

De fleste som jobber i og med barnehage vet at barn lærer, lever og leker i barnehagen, og at man ikke kan være for eller mot læring i seg selv. Selvsagt er vi for gode oppvekstvilkår og barnehageliv, der barn inngår i helhetlige prosesser hvor det å lære er et element. Og jeg vet at noe av dette står med liten skrift i dette flygebladet. I lys av debatten vi har i dag der målstyring av og nytteperspektivet på barnehagen, læreplan i stedet for rammeplan og universelle og ferdigproduserte metoder til massebruk er på full fart inn i barnehagen, vil jeg likevel ikke stille meg bak fanen «Ja, til læring for de små». Det gir så lett inntrykk av at vi lefler med de kreftene som vil endre barnehagen på en måte som bryter med verdigrunnlaget i rammeplanen og nyere syn på barn og barndom (uavhengig av hva som måtte stå med liten skrift).

Jeg synes det er flere viktigere faner å holde høyt i dag. For eksempel en som er tydeligere på hva som egentlig er forskjellen på «Ja til mer læring i barnehagen» og «Ja til læring for de små».Bloggen Mestrer, mestrer ikke kan følges fra vår Facebook-side, HER.