torsdag 26. mars 2015

Ny fusjon – og ny logoAv Solveig ØstremMange ansatte opplever liten tilhørighet til en «ny» høyskole som er resultat av en fusjon. Fusjonene i universitets- og høgskolesektoren kalles frivillige, men de er i realiteten svært toppstyrt og svakt forankret i organisasjonene. Det tydeligste eksempelet er fra NTNU der fusjon med Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund ble vedtatt med knappest mulig flertall: alle ansattrepresentantene i styret stemte imot.

Fusjonsprosesser er ledernes prosesser. Svært få ansatte har noe eierforhold til de nye, store institusjonene som konstrueres. Ansattes engasjement og lojalitet må derfor kjøpes. Kultur må bygges ved hjelp av aktiv markedsføring. Resultatet er at kommunikasjonsavdelingene vokser, slik vi har sett av erfaringene fra Aarhus universitet.

I månedene før Høgskolen i Buskerud og Vestfold var faktum 1. januar 2014, ble posthyllene våre fylt med reklamemateriell som hadde til hensikt å overbevise oss om vår nye tilhørighet. Med påkostet design og enkle slagord skulle vi overbevises: HBV – det er oss, det! I julegave fikk vi hver vår skinnveske med HBV-logo. Det er uvisst hva veskene kostet, men at de er av robust kvalitet, er det ingen tvil om. Det som også er sikkert, er at veskene snart går ut på dato. Stortingsmeldingen om struktur i universitets- og høyskolesektoren gjør det klart at fra 1. januar 2016 finnes ikke lenger HBV. Da blir det nye vesker. Kanskje en mer framtidsrettet håndveske plass til ipad’en?

Som mange har påpekt, er de pågeånde fusjonsprosessene ofte svakt faglig fundert. Derfor jobber markedsavdeingene hardt med å selge fusjonsprosjektene eksternt og internt. Problemet er ikke først og fremst at fellesskapets ressurser brukes på nye logoer og andre identitetsskapende effekter. Men vi snakker utvilsomt om store og svært uoversiktiglige kostnader med å forene kulturer, it-systemer, personalsystemer, arkiv og lignende.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen innrømmer at tiltakene i strukturmeldingen vil koste. Dette er ingen sparereform, sier han. Fusjoner er rett og slett et pengesluk, og det brukes store summer på ting som ikke har noe med faglig robusthet å gjøre.


Logo med kort varighet.
Bloggen Mestrer, mestrer ikke kan følges fra vår Facebook-side, HER.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar