torsdag 7. januar 2016

Ny dansk satsing på barnehageforskningAv Mari Pettersvold og Solveig ØstremHøsten 2015 ble Center for Daginstitutionsforskning etablert. Senteret er lokalisert på Roskilde Universitet, men er et samarbeid mellom Roskilde Universitet, Aarhus Universitet (DPU) og et utvalg profesjonshøyskoler. Senteret mottar støtte fra fagforeningen for pedagoger (BUPL).

Betegnelsen daginstitusjoner omfatter vuggestuer (barnehager for barn 0-3 år), barnehager (som i Danmark omfatter barn fra 3 til 6 år) og skolefritidsordninger. Det er verdt å kjenne til senteret, også for barnehageforskere i Norge.Visjonene for senteret er å
  • produsere og systematisere daginstitusjonsforskning
  • forbinde forsknings- og utviklingsmiljøer i Danmark innenfor daginstitusjonsfeltet og bygge bro til internasjonale forskningsmiljøer
  • understøtte praksisutvikling på et kunnskapsbasert og deltakende grunnlag
  • gi med- og motspill til politiske dagsordener nasjonalt og internasjonalt gjennom dialog med interessenter og praksisfeltet

Det overordnede målet for senteret er å skape et sterkt, samlet og attraktivt forskningsmiljø som kan tiltrekke seg sterke nasjonale og internasjonale kapasiteter og oppnå innflytelse på nasjonal og internasjonal forskning, og på utvikling av praksisfeltet og den politiske dagsorden.

Det er et mål at forskningsprosjekter som initieres gjennom senteret, retter seg mot å undersøke daginstitusjonen som sted for barns liv, barndom, pedagogikk og profesjonsutvikling. Det legges vekt på samspill mellom forskning, utdanning og praksisfeltet. Det det er også et mål for senteret å formidle ny innsikt for på den måten være med på å sette dagsorden.

Forskningsprosjekter i senteret samler seg om fire temaer:
  • Barns hverdagsliv i daginstitusjoner
  • Politikk og styring
  • Pedagogisk praksis
  • Profesjon, faglighet og arbeidsliv 

Tanken er at temaene samler forskere, nasjonalt og internasjonalt med forskjellige teoretiske og metodiske perspektiver. Det er samtidig et klart ønske å anvende metoder som bidrar til at erfaringer fra praksis får betydning for utviklingen av kunnskap på feltet. 


En nærmere presentasjon av Center for daginstitutionsforskning finner du på senterets nettside.
Bloggen Mestrer, mestrer ikke kan følges fra vår Facebook-side, HER.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar