lørdag 30. april 2016

Kunnskapsløs kunnskapsminister?Av Anne Greve og Solveig Østrem

 

Dette innlgget inngår i debatten om stortingsmelding 19 og ble også publisert i Dagbladet 26. april.


Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har møtt massiv kritikk etter at han la fram stortingsmeldingen «Tid for lek og læring», blant annet for bruken av forskning. Isaksen viser liten vilje til å komme kritikerne i møte og går i stedet i forsvar. «Hvis man skal komme om påstander om juks, må man kunne underbygge det», sier statsråden til Dagbladet.

Vi vil gjøre oppmerksom på at det er Isaksen selv som bruker begrepene juks og manipulering. Så vidt oss bekjent er det ingen som har beskyldt ham for juks. Kritikken går ut på at meldingen er i utakt med etablert kunnskap om barns lek og læring, at den bygger på et usedvanlig snevert forskningsgrunnlag, og at Isaksen bruker tall fra utdanningsetaten i Oslo feil når han hevder at en av fire elever ikke kan godt nok norsk til å følge vanlig undervisning ved skolestart. Måten Isaksen bruker oslotallene på, tyder på at han er mer opptatt av å finne tall som legitimerer mer voksenstyrt og strukturert språkopplæring enn å utvikle en barnehage der barn kan leke og lære på egne premisser.

Regjeringen vektlegger kunnskap og kompetanse. Da er det et paradoks at kunnskapsministeren i så liten grad bruker etablert forskning som grunnlag for utforming av barnehagepolitikken. Det er også et paradoks at han legger mer vekt på kartlegging og språknormer enn av å sørge for nok kompetente barnehagelærere og for at videreutdanning gir uttelling.


Illustrasjon: Arild Julius Østrem
Bloggen Mestrer, mestrer ikke kan følges fra vår Facebook-side, HER.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar