torsdag 16. juni 2016

Bruken av mobbeprogrammer er på returAv Mari Pettersvold og Solveig Østrem28. desember 2013 hadde vi en kronikk på trykk i Aftenposten under tittelen Statsrådens disiplin-bom. Kronikken er en kritikk av antimobbeprogrammer generelt og PALS (Positiv læring støttende læringsmiljø) spesielt. Bakgrunnen for kronikken var at statsråd Torbjørn Røe Isaksen hadde uttalt at det er for lite disiplin i skolen og samtidig uttrykt støtte til skoler som benytter PALS.

Kronikken vår og debatten som fulgte, var faktisk den direkte foranledningen til at vi etablerte bloggen Mestrer, mestrer ikke. Noe av hensikten med bloggen var å rette et kritisk søkelys på kartleggingsverktøyene og programmene som selges inn mot barnehage og skole. Kritikken har dreid seg om både det instrumentelle synet på pedagogikk, mistilliten til profesjonen og den manglende respekten for barnas perspektiver som ligger implisitt i programmene.

Nylig kunne vi lese i Aftenposten at bruken av antimobbeprogrammer er på retur. Programmene som skulle utrydde mobbing, viser seg å ikke ha ønsket effekt. Det er ikke mindre mobbing på skoler som bruker slike programmer. Skolene velger i økende grad å stole på egne krefter – altså på lærerne.

Det bemerkelsesverdige er at kunnskapsministeren fortsatt ikke ser noen betenkeligheter med å fortsette millionstøtten til programmene og til sentrene som står bak. Han avviser at dette ikke er bortkastede penger. Han synes heller ikke det er grunn til å problematisere at det bare programeierne selv som målt effekten av programmene. «Er ikke det litt «bukken som passer havresekken»?» spør Aftenpostens journalist.

Det er vanskelig å se at det er hold i statsrådens påstander. Nok en gang synes han å være i utakt med fagmiljøene. Politikeres ønske om standardiserte løsninger – gjennom massekartlegging og programmer – har liten støtte fra andre fagmiljøer enn dem som har egeninteresser i at deres eget program skal bli brukt.

Hva kritikken går ut på, utdyper vi ikke her. Men vi har laget en oversikt med linker til tidligere innlegg om PALS og om bruken av antimobbeprogrammer i skolen. PALS skiller seg ikke vesentlig fra de andre programmene, da programmene i stor grad bygger på de samme premissene og har den samme tilnærmingen til atferdsregulering, belønning og straff (som riktig nok ikke kalles straff, men konsekvens).


Førstesideoppslag i Aftenposten 9. juni 2016.
  


Bloggen Mestrer, mestrer ikke kan følges fra vår Facebook-side, HER.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar