søndag 13. november 2016

Hva skal vi med kunnskap?

Av Solveig ØstremTurid Karlsen Seim var første kvinne i Norge med teologisk doktorgrad. Jeg vet ikke hvilket nummer i rekken jeg er, men jeg er stolt over å ha fulgt i hennes fotspor. Etter at hun døde 3. november har minneordene som er skrevet, gjort det tydelig at hun var en markant fagperson som har betydd mye for mange. Også for meg, som var student ved Det teologiske fakultet på nittitallet, betydde hun mye i en viktig fase av livet.

Jeg lærte mye av Turid Karlsen Seim. Det jeg husker best, er ikke alt hun lærte meg om antikkens kvinnesyn eller om apokryfe evangelier og skrifter utenfor den bibelske kanon. Det jeg husker spesielt, er noe hun sa om betydningen av kunnskap, og om det vesentlige skillet mellom hva som er nyttig, og hva som er relevant.

Turid Karlsen Seim
Året var kanskje 1992. Det var dekanenes tale under en semesteravslutning for studenter og ansatte på fakultetet. Jeg husker ikke ordrett hva hun sa, men jeg husker hvilken autoritet hun sa det med. Talen handlet om hvordan kunnskapens nytteverdi etterspørres, og om hvorvidt teologi er et fag som kan brukes til noe som helst utover det man kan trenge om man deltar i quiz.

«Vårt mål er at studentene tilegner seg kunnskap som har relevans for samfunnet og for menneskers liv», sa Turid Karlsen Seim. Hun gjorde det klart at dette er noe helt annet enn å snakke om kunnskapens nytteverdi i instrumentell forstand. Jeg har ofte tenkt på denne talen. Som forsker og lærer har jeg forsøkt å gjøre hennes mål til mitt: å utvikle og formidle kunnskap som har relevans for samfunnet vi lever i, og for en verden der verdier er på spill.

Hva skal vi med humaniora? spørres det i dag. Hva skal vi med litteraturen? Hva skal vi med kunsten? Hva skal vi med livet? Pedagogikk gjøres til et spørsmål om hva som «virker», og hvordan gitte metoder kan brukes mest mulig effektivt. Mer enn noen gang trenger vi å bli minnet om forskjellen på hva som er nyttig i snever forstand, og hva som er relevant og samfunnsnyttig på et overordnet nivå. Vi trenger fagpersoner som er villige til bringe videre det Turid Karlsen Seim sa. Bloggen Mestrer, mestrer ikke kan følges fra vår Facebook-side som du finner HER.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar