onsdag 26. mars 2014

Hurra for konsulentene!Av Solveig Østrem


Oslo kommune har satset på noe helt nytt i barnehagesektoren: konkurranseutsetting av barnehager. Konkurranseutsettingen har møtt sterk motstand fra foreldre og ansatte, fordi økonomiske hensyn settes foran hensynet til barnas beste. Foreldre har vært skrevet høringssvar og gått i fakkeltog, de har vært mange, og de har hatt gode argumenter, men de har ikke blitt hørt. Guri Waalen Borch kaller det en barnehagefarse.

Det er en klar parallell mellom det som skjer med Oslo-barnehagene, og omorganiseringen av barnehagene i Tønsberg, som Mari Pettersvold har skrevet utfyllende om. Også den prosessen ble gjennomført uten at kritiske stemmer ble lyttet til. Felles for de to omorganiseringene er at konsulentfirmaet PwC har vært involvert. Ved å bruke konsulenter kan kommune kjøpe faglig legitimitet for å gjennomføre effektiviseringstiltak de allerede har bestemt seg for. Om omorganiseringen er faglig forsvarlig ser ut til å være underordnet ønsket om å spare penger.

Jeg har i sakens anledning diktet en sang til ære for konsulentene. Melodi: «Hvis dine ører henger ned».

Har en kommune en ide,
og de vil holde på i fred
fra enhver som har kritikk
mot at barn blir til butikk,
og når de helst vil skjære ned
og trenger støttespillere,
kan de gå til PwC.

Artikkelen "Kunnskap som bestilt" finner du her.Bloggen Mestrer, mestrer ikke kan følges fra vår Facebook-side, HER.