søndag 16. mars 2014

Ny blogg

Av Mari Pettersvold og Solveig Østrem


Vi har gjennom mange år deltatt i den offentlige debatten om barn og barnehage. Vi har skrevet om målstyring, politisk prestisje, faglig definisjonsmakt, kommersielle interesser og et stadig mer snevert syn på barndom. Dette vil vi fortsette med i denne bloggen som har fått samme navn som boka vår, «Mestrer, mestrer ikke. Jakten på det normale barnet», utgitt på Res Publica i 2012. To år etter at boka kom ut, er den minst like aktuell. Det er liten tvil om at det er like viktig at noen stiller spørsmål ved hvilke verdier og hvilket syn på barn som ligger til grunn for alle de politisk initierte tiltakene som iverksettes ut fra gode intensjoner som «tidlig innsats» og «forebygging».

Vi ønsker med våre bidrag at «interne» faglige diskusjoner om for eksempel kartlegging i barnehagen eller mobbeprogrammer i skolen, ses i sammenheng med en større samfunnskontekst. Vi vil vise at det synet på barn som kjennetegner kartleggingsverktøy og pedagogiske programmer som selges inn overfor barnehager, ofte handler om en subtil form for disiplinering som har å gjøre med et menneskesyn og tendenser som er gjenkjennelige på flere samfunnsområder. Når kritiske røster bringes til taushet, blir åpenhet og demokrati redusert til innholdsløse honnørord. Når barnehagelærere får munnkurv om økonomiske nedskjæringer og omorganiseringer med uheldige konsekvenser for barna, er dette et fenomen som angår oss som demokratisk samfunn.

Bloggen vil være et samlested for mye av det vi har publisert i andre medier. I tillegg vil vi gi plass til gjestebloggere: foreldre og fagpersoner som er opptatt av hva som står på spill for barnehagen, skolen og samfunnet. Etter at vi i vinter skrev om Atferdssenterets program PALS, fikk vi eksempelvis mange henvendelser fra foreldre ved såkalte PALS-skoler. Noen av dem ønsker å fortelle om sine erfaringer om negative konsekvenser med atferdsregulerende programmer, men mangler en kanal for kritikk. Den muligheten kan de få de som gjestebloggere på «Mestrer, mestrer ikke».


Bloggen kan følges fra vår Facebook-side, HER.