torsdag 3. april 2014

Kritikk straffer seg - og rammer barnaAv Solveig Østrem


Foreldre og fagpersoner som er kritiske til atferdsregulerende programmer i skoler og barnehager, opplever at det er vanskelig å komme til orde med kritikk. Saklig kritikk omgås mer eller mindre systematisk ved at kritikken omdefineres til noe annet enn kritikk: den avvises som misforståelser, sutring, personangrep, støy eller unødvendig uro. Eller, som det ble sagt i en av kommentarene til innlegget mitt om kritikk: vi som er kritiske, forstås som etternølere, «fordi vi enda ikke har forstått hvor fantastisk metoden/verktøyet/programmet er!» Da innlegget fra en anonym  «PALS-skole-mamma» ble delt via sosiale medier, kom det flere kommentarer fra forsvarere av programmet. De mente at de kritikkverdige forholdene som ble avdekket, skyldes «feil bruk».

E-postene vi har fått, bekrefter det samme mønsteret. Kritiske foreldre opplever at kritikk straffer seg. Det er kritikkens U-sving: kritikk vendes bort fra saken og slår tilbake på kritikeren. Det mest urovekkende er at det går ut over barna. En mor skriver:

«Sønnen min går i andre klasse på NN skule, og eg blir kvar dag møtt av plakatar og skilt overalt: «Vi er ein PALS-skule». Rektor smiler stolt over dette. Eg ligg lavt med kritikken av omsyn til sønnen min. Når eg har tatt til motmæle, har det dessverre gitt han ein posisjon eg vil spare han for.»

Denne moren har altså sluttet å gå i dialog med skolen med kritikk, fordi andreklassingen må ta belastningen ved at skolen ikke takler kritiske foreldre. Eller som moren selv sier: «Når PALS blir valt som etisk retning, er det vanskeleg å finne ut korleis barn av kritiske foreldre skal bli møtt. Du finn ikkje svaret i handboka, men må tenke sjølv.»

En anonym elev har fortalt om sine erfaringer med PALS. Femtenåringen sier at PALS er slitsomt, urettferdig og unødvendig. Etter at dette innlegget ble delt på Twitter, var dette en av kommentarene: «Denne skal lagres og deles på Facebook når sønn (11) er ferdig på sin PALS-skole i juni.» Kritikken må altså vente til det ikke lenger kan gå ut over sønnen. Det er et paradoks at foreldre som ønsker å beskytte barna sine mot urimelig regelrytteri og krenkende metoder, bringes til taushet nettopp fordi de ønsker å beskytte barna sine.

Også fagfolk som jobber i kommuner hvor PALS eller andre programmer er implementert, sliter med å komme til orde med kritikk av programmene. Jo nærmere implementeringen man står, jo vanskeligere blir det å være kritisk. Flere har fortalt at de har fått munnkurv fra arbeidsgiver, direkte eller indirekte, mot å uttale seg offentlig eller informere foreldre om ting de er kritiske til. I tillegg opplever mange en kommunikasjonsbrist, fordi premissene som legges til grunn, er helt forskjellige. En lærer ved en PALS-skole sier det slik:

«Mitt problem er at jeg er grunnleggende uenig i at atferdspsykologien skal råde grunnen i skolene våre, og da er det vanskelig å diskutere programmet saklig med «frelste» PALS-folk. Jeg sier «manipulering», de sier «skryt og ros». Jeg sier: «du kveler barn og tar fra dem kreativiteten med regler på alle bauer og kanter», de sier: «slik blir barn trygge». Jeg sier «straff», de sier «milde konsekvenser». Vi snakker ikke samme språk!»

For mange blir taushet den eneste mulige løsningen. Eller anonymitet.

Det gjorde sterkt inntrykk første gangen vi mottok en anonym henvendelse. En stund etter at boka Mestrer, mestrer ikke kom ut, kom det en brun konvolutt til Høgskolen i Vestfold. Den var adressert til Mari Pettersvold. Inni konvolutten lå det en bunke ark som utgjorde et «hjemmelaget» skjema som kommunen hadde pålagt alle barnehagene å bruke for å kartlegge barnas faglige og sosiale ferdigheter. Vi vet ikke hvem avsenderen var, men en lapp med følgende påskrift var lagt ved skjemaet:


«Vonar at denne/desse kan vera interessante med tanke på forsking eller evt. kronikkskriving. Gjeld NN kommune (+ et navn) og «sosial kompetanse». Skremmande. Helsing ein barnehagetilsett «på grasrotplan».»

Vi har lovet at vi gjennom denne bloggen vil være et talerør for dem som vet hvor skoen trykker, men ikke ønsker belastningen ved å stå fram med fullt navn. Derfor komme vi til å skrive mer om hvordan PALS, ART, «De utrolige årene», «Være sammen» og andre verktøy fungerer i praksis. Hvis du har noe å fortelle, kan vi godt fortelle det videre.
Bloggen kan følges fra vår Facebook-side, HER.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar