mandag 7. juli 2014

Forskningsrådets troverdighetAv Mari Pettersvold og Solveig Østrem


Dette innlegget ble publisert i Aftenposten 7. juli 2014.I etterkant av vår kronikk Millioner til politisert barnehageforskning 17. juni har vi fått respons fra mange som reagerer på Forskningsrådets (NFR) støtte til Agderprosjektet. Prosjektet går ut på å innføre voksenstyrt, strukturert undervisning to timer daglig for 5-åringene i barnehagen. 19. juni forsvarer divisjonsdirektør i NFR Jesper Werdelin Simonsen tildelingen. Han omtaler Agderprosjektet som «svært interessant for utvikling av forskningsfronten på området», og som et viktig bidrag til «kunnskapsgrunnlaget for videre utvikling av barnehagesektoren».

Internasjonal forskning på området tilsier at dette prosjektet ikke bør realiseres. Det eksisterer tilstrekkelig kunnskap om at den form for opplæring prosjektlederne Mari Rege og Ingunn Størksen vil ha i barnehagen, er ødeleggende for barns læring og utvikling. Det er oppsiktsvekkende dersom NFR mener det er «interessant» å få mer kunnskap om hvor ødeleggende det er.

Agderprosjektet vil ifølge NFR bidra med kunnskap som er viktig for barnehagesektoren. Problemet er at det er få i «barnehagesektoren» som betrakter prosjektet som viktig for noe som helst. Et prosjekt som går på tvers av barnehagens formål og bygger på manglende tiltro til førskolelærerne, er ikke viktig, verken for barna, barnehagelærerne, barnehageeierne, utdanningen eller forvaltningen.

Barnehagen plikter å fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, noe som betyr at lek, fellesskap og vennskap er sentralt. I Agderprosjektet sies det mer eller mindre eksplisitt at de vil noe annet med barnehagen. De vil gjøre barnehagen mer lik skolen. Førskolelærerne som inviteres med, skal gjennom et eget opplæringsprogram. Fra sin høyskole- eller universitetsutdanning har de ifølge forskerne ikke tilstrekkelig eller riktig kompetanse.

NFR mister all troverdighet ved ukritisk å gi legitimitet til et prosjekt som vil bryte med grunnpilarene i den norske barnehagen.

Aftenposten trykte 30. juni et innlegg av Thomas Moser der han forsvarer NFRs tildeling. Dette innlegget er helt på siden av en mulig konstruktiv debatt. Moser forholder seg ikke til våre argumenter, men retter sine sleivspark mot stråmenn. Å være kritisk til tildelingen betyr ifølge Moser at man ser «enhver form for effektinteresse [som] ensbetydende med overgrep mot barn og ødelagt barndom». Oss bekjent finnes ikke denne posisjonen i diskusjonen om barnehageforskning.


Bloggen kan følges fra vår Facebook-side, HER.