lørdag 30. august 2014

Dyktige og dedikerte lærereAv Solveig Østrem


Dette innlegget sto på trykk i Dagbladet 29. august.


Rektor ved Kongseik ungdomsskole i Tønsberg går i Dagbladet 14. august ut med støtte til KS’ krav om økt arbeidstid for lærerne. Han mener mer kontortid vil gjøre samarbeidskulturen og dermed skoleresultatene bedre. Han kommer med en rekke påstander om lærere som «kommer og går som de vil» og er «forbløffende lite til stede på egen arbeidsplass».

Påstandene framstår som ekstra urimelige for oss som kjenner Kongseik skole. Vi som har barn der, vet at det som gjør dette til en god skole, ikke er rektors styringsiver, men dedikerte og faglig dyktige lærere. Som mor er jeg imponert over hva de får til, hvordan de evner å skape interesse for fagene, og hvilken innsats de legger ned for læringsmiljøet. Mine tre barn har møtt lærere som har vært til stede for dem, hvilket jeg anser som viktigere enn hvor mange timer de er til stede på kontoret.

Det er fullt forståelig om lærerne ved Kongseik føler seg uthengt av sin egen rektor. Allerede i februar uttalte Strand til Aftenposten at han støtter KS' syn på tilstedeværelse. Dette er neppe et godt utgangspunkt for å etablere tillit. Det synes uklokt å gå ut mot sine egne medarbeidere på den måten han velger å gjøre. Ikke bare er det uheldig for lærernes arbeidsmiljø, det kan også svekke skolens omdømme.


Faksimile fra Aftenposten 23. februar 2014.Bloggen Mestrer, mestrer ikke kan følges fra vår Facebook-side, HER.