onsdag 11. mars 2015

Demokrati i barnehagen

Mari Pettersvold disputerte 30. januar for graden phd med avhandlingen «Barns demokratiske deltakelse i barnehagen: fordring og utfordring». I et intervju på HBV's nettsider sier Pettersvold at det er mange snublesteiner når demokrati skal omsettes til praksis. Hun forklarer dette slik: «Det kan komme av at det er mange krav og forventninger til hva barnehagen skal utrette, som ikke nødvendigvis er forenlig med å realisere barns rett til medvirkning fullt ut. Den internasjonale forskningslitteraturen om barns deltakelse viser at det er en tendens til  at barn blir konsulenter og samarbeidspartnere på voksnes premisser. Jeg kan vel si å ha funnet noe av det samme. Snublesteinene kan også føres tilbake til at betegnelser som demokrati, medvirkning og anerkjennelse – tre sentrale betegnelser i avhandlingen – er flertydige og kan tolkes ulikt.»

Hele intervjuet med Mari Pettersvold kan du lese her.


Avhandlingen «Barns demokratiske deltakelse i barnehagen: fordring og utfordring» er tilgjengelig i fulltekst her.


Bloggen Mestrer, mestrer ikke kan følges fra vår Facebook-side, HER.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar