torsdag 7. mai 2015

I dag kom boka

Av Bernt Andreas Hennum, Mari Pettersvold og Solveig Østrem
I dag kom boka alle har ventet på: antologien Profesjon og kritikk, boka om betydningen av profesjonsutøveres kritiske stemme i en tid da mange vil definere barnehagen og skolens innhold, og om kritikkens vilkår i en tid da ytringsfriheten er under press.

Neida. Selvsagt har ikke alle ventet på denne boka. Ingen har visst om den en gang. Men de siste månedene har saker som bekrefter at denne boka trengs, stått i kø:

Fritt Ords undersøkelse om ytringsfrihetens vilkår, som viser at denne rettigheten er begrenset, også i arbeidslivet. Zola-prisen til sandefjordlærerne som sto imot kommunens krav om å detaljvurdere barna. Thomas Nordahl som ber lærerne fjerne metodefrihet fra begrepsapparatet sitt, og Willy-Tore Mørch som kalte det «forskningsaversjon» når barnehagestyrere er kritiske til programmet «De utrolige årene». Ledelsen ved Aarhus Universitet som gjorde det til personalsak og kalte universitetslektor Tomas Rømer inn på teppet etter hans kritiske analyse av en vitenskapelig artikkel. Så var det BI-professor Johan From som kaller det angrep som må stoppes når Svein Sjøberg kritiserer tendensiøs bruk av forskning i utdanningspolitikken. Og nå sist: Haugerud skole i Oslo der lærere nektes å ytre seg kritisk under et dekke av lojalitet

Profesjon og kritikk lansert 7. mai 2015
Gang på gang har vi hatt lyst til å si: «Det kommer snart med en bok om akkurat dette». Men vi kunne ikke si noe, boka måtte være hemmelig, for Turid skulle ikke vite noe.

Turid Thorsby Jansen har nylig avsluttet en lang yrkeskarriere, og i den anledning var godt og vel 40 personer samlet i Utdanningsforbundets lokaler i dag. Markeringen startet med at boka Profesjon og kritikk ble lansert og overrakt Turid. Boka er skrevet til henne.

Turid har i ulike posisjoner innen barnehagesektoren markert seg som en tydelig fagperson og en kritisk stemme. Fra hun var ferdig utdannet barnehagelærer i 1968 har hun vært opptatt av barnehagelærernes betydning for å gi barna best mulig rammer for omsorg, lek og læring, og av hvordan profesjonen offensivt utvikler et relevant fagspråk for å beskrive barnehagelærerens arbeid.

Kritisk og begeistret har blitt et motto for Turid gjennom hele hennes virke, og det er et motto hun lever opp til. Hun er kritisk når det er på sin plass, og begeistret over barn som forstyrrer og barnehagelærere som tar med seg barnas perspektiver inn i prosjektarbeid i barnehagen. Turid er et forbilde for mange, og denne boka er en takk til henne for alt hun har utrettet.

Tolv forfattere fra Norge og Danmark, som alle er opptatt av profesjonalitet og betydningen av kritikk, skriver i antologien. Som redaktører av boka ser vi med stor glede tilbake på arbeidet. Det har vært en intens og krevende prosess, men først og fremst har det vært meningsfylt å samle gode kolleger til å skrive om et tema som kanskje aldri har vært mer aktuelt. Mange hadde egentlig ikke tid, men da de hørte at dette skulle være til Turid, ble tenkepausen liten og svaret ja.

Så nå er boka her, og den er ikke lenger en hemmelighet.

 Bloggen Mestrer, mestrer ikke kan følges fra vår Facebook-side, HER.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar