fredag 5. juni 2015

Da tillit og samarbeid gikk ut på datoAv Bernt Andreas Hennum


På nittitallet tok jeg min diplomøkonomutdanning ved BI. På den tiden lærte vi at vi skulle ha tillit til våre medarbeidere, vi lærte om selvstyrte team, og vi lærte at det finnes en betydelig forandringskraft internt i organisasjonene gjennom den kunnskapen de ansatte har om virksomheten. Ressurser til kompetanse- og organisasjonsutvikling ble sett på som viktige virkemidler for en forbedret praksis. Nå leser jeg at professor Johan From fra samme høgskole mener at dette synet på organisasjon og ledelse er arkaisk. Nå er det mistillit, detaljstyring og kontroll som er i vinden.

From hevder at det må være «nok «tillit» nå» og viser til kommunenes styring av profesjonene i skole og barnehager. Han illustrerer synspunktet sitt med en hendelse fra Sandefjord kommune hvor to lærere tok sitt profesjonsansvar og nektet å godta en praksis som både var lovstridig og inkompetent.

Joakim Bjerkely Volden og Marius Andersen nektet nemlig å fylle ut et skjema hvor elevenes måloppnåelse på en rekke delmål skulle kategoriseres som under, over eller middels. Lærerne ville heller gi elevene en skriftlig og detaljert tilbakemelding. Istedenfor å legge til rette for en kunnskapsbasert dialog, ble de to lærerne ble truet med oppsigelse. De to fikk imidlertid oppreisning ved at de i år mottok Zola-prisen for sitt sivile mot.

Det at Sandefjordskolens praksis verken var i overensstemmelse med lovverket eller i overensstemmelse med det vi «vet virker», fikk utdanningsforskerne Knut Roar Engh og Eli Kari Høihilder til slå fast at «flertallet av lærerne i Sandefjordskolen har skjønt mer av vurdering og tilpasset opplæring enn det deres øverste sjef i etaten har». Det kan være interessant at Engh og Høihilders synspunkter er helt i overensstemmelse med det en av Froms helter, nemlig Hattie, har funnet gjennom sin forskning.

I et brev fra Utdanningsdirektoratet til Sandefjord kommune om denne saken, avslutter Utdanningsdirektoratet med å si følgende: «Vi anbefaler at dere utarbeider systemer for underveisvurdering lokalt gjennom dialog og samarbeid. Skoleeierne eller skolen bør ta med lærerne på råd, for å sikre en god pedagogisk praksis». Hadde Sandefjord kommune fulgt dette rådet og hatt det From mener er en arkaisk tilnærming til organisasjon og ledelse, hadde de kanskje utviklet en praksis som er mer i overensstemmelse med forskning og lovverk.

Bernt Andreas Hennum er høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Telemark.


Illustrasjon: Knut Østrem

Bloggen Mestrer, mestrer ikke kan følges fra vår Facebook-side, HER.

3 kommentarer:

  1. Takk for god artikkel, mange gode poenger her!

    SvarSlett
  2. Håper dette spres videre. På papir noe sted?

    SvarSlett
  3. Innlegget finnes kun i bloggversjon, men anbefaler boka vår Profesjon og kritikk http://www.mestrermestrerikke.no/2015/05/i-dag-kom-boka.html

    SvarSlett