mandag 9. november 2015

Hvem er barnehageprofitørene?Av Mari PettersvoldLinn Hernings bok Velferdsprofitørene, gitt ut på Manifest forlag i mai 2015, anbefales på det varmeste. Selv leste jeg den non-stop en helg på forsommeren. Den grundige dokumentasjonen av hvem som tjener enorme summer og hvordan de gjør det, er opplysende, og ganske sjokkerende. I tillegg skriver Linn Herning med et sjeldent mot, hun tar få forbehold og har heller ingen grunn til det. Hun viser hvordan noen drar ut profitt på tre utvalgte områder: private barnehager, private sykehjem og private skoler. Etter dette er ikke lenger privat det samme som privat. Det finnes ideelle og kommersielle aktører. Det er de siste denne boka handler om. At de har interesse av at dette skillet ikke finnes, men alt omtales som privat, sier seg selv. De kommersielle aktørene har primært en hovedinteresse: å tjene penger. Det gjør de ved å finne alle de smutthull de kan, slik at det de gjør ikke er direkte ulovlig. En velferdsprofitør tjener seg rik på skattefinansierte velferdstjenester.

Linn Herning skriver om hvordan profitørene manipulerer debatten, og at deres paradegren er å avvise all kritikk ved å si at man har misforstått. I boka gjengis møter med noen av dem, der Herning og kolleger blir forsøkt bestukket med smørbrød og godsnakking. At dette er folk som er vant til å operere fritt kommer fram i bokas åpningsfortelling. Herning har deltatt i en debatt om privatisering. Etter at debattene er avsluttet kommer en dame bort til henne og skriker ubehersket: «Du kan ikke dra rundt og spre slike usannheter om mitt selskap!» Damen er direktør i Norlandia. Svaret på Hernings spørsmål om hva som var feil, var at det ikke var noen direkte feil, men «en feilaktig framstilling». Så skjørt er forsvarsverket.

Boka har gjort det uunngåelig at tematikken er satt på dagsorden. De nyvalgte politikerne i Oslo kommune sier nei til ytterligere kommersialisering av barnehagene. Barnehageplasser til 3000 barn skal bygges ut av kommunen selv eller ideelle organisasjoner. Vedtaket er tungt å svelge for Private Barnehagers Landsforbundet, som hevder at dette er ulovlig. Utdanningsforbundets avgåtte leder Ragnhild Lied tordnet mot profitørene på landsmøtet denne uka. Dagens Næringsliv avslørte sist uke hvordan eierne av den private skolen Westerdals over tid har tatt ut mer enn 100 millioner i utbytte ved å flytte penger på ulike måter.

For de som ikke har lest boka: her er en kort-kort oppsummering.

Hvordan tjenes pengene?

Pengene tjenes primært ved å kutte i kostnader, til bemanning, lønnsutgifter og pensjonsutgifter. Samt å skjule eierskap, flytte penger mellom selskaper og unngå skatt ved å plassere pengene i såkalte skatteparadis. Profitørene opererer internasjonalt, nasjonalt og regionalt.

Hvem er de?

Navn på barnehagekjedene der eierne tar ut mest profitt (i tilfeldig rekkefølge):
             Norlandia
             Læringsverkstedet
             Espira
             FUS/Trygge barnehager
             Grenland barnehagedrift
             Kidsa barnehager
             Akasia barnehager

Hvor mye tjener de?

Masse!  Vi snakker inntekter på alt mellom ganske normale beløp og opptil 3 og 4 millioner, pluss pluss. Men formuene er enorme, fra 10-15 millioner til over 100 millioner. Linn Herning oppgir eksakte beløp på navngitte personer, lista er lang.

Mye viktig har skjedd i kjølvannet av boka, og det arbeidet For velferdsstaten (organisasjonen Linn Herning arbeider i) har gjort gjennom flere år. Mange taler for en gjennomgang av lovgivningen som kan hindre profitt. Mens vi venter, kan det skje mer – og over hele landet. Ikke bare i de mange kommunestyrene. Kan vi også spørre oss om barnehager eid av ekstreme profitører bør boikottes som partnerbarnehager i barnehagelærerutdanningene? Skal man forske på kvalitet i barnehager der midlene som kan skape kvaliteten, forsvinner i noens lomme?Bloggen Mestrer, mestrer ikke kan følges fra vår Facebook-side, HER.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar