onsdag 9. desember 2015

Pedagogikkfagets skyggetilværelseAv Mari Pettersvold og Solveig ØstremHvordan havnet pedagogikkfaget i skyggen av læringsutbyttebeskrivelser og et altomfattende og ambivalent kompetansebegrep? Dette spørsmålet er sentralt i Jan Jaap Rothuizens doktoravhandling På sporet af pædagogisk faglighed som ble forsvart ved Århus universitet 3. desember.

Avhandlingen er primært en teoretisk studie innenfor pedagogisk filosofi, men den trekker veksler på dokumentanalyser, erfaringer fra kunnskapsverksteder, utvikling av et screeningverktøy og empiriske studier av den danske pedagogutdannelsen.

I avhandlingens første del undersøkes de siste femten årenes utdanningsreformer og deres betydning for pedagogutdannelsen. I andre del gjennomføres en filosofihistorisk rekonstruksjon av pedagogikk som en disiplin som rommer tre forskjellige ambisjoner: innføring av barnet i den den eksisterende verden, sivilisasjonskritikk og oppfordring til selvstendighet. I tredje del framheves tilnærminger som kan styrke forståelsen av pedagogikk som mer enn læringsutbytte. Eksempler på slike tilnærminger er «researching lived experience» gjennom praksisfortellinger, pedagogikk som handlingsvitenskap og pedagogikk som en disiplin som ikke kan slippe unna diskusjonen om hva som gjør pedagogikken pedagogisk.

Ti teser presenteres som bærende søylene i avhandlingens struktur. Her gjengir vi noen av tesene (vår oversettelse):

  • Forståelsen av pedagogikk som sammensatt av tvang, sivilisasjonskritikk og moralsk dannelse må tilskrives Immanuel Kant og gjelder fortsatt.
  • Kunnskap og ferdigheter er ikke et tilstrekkelig grunnlag for utvikling av det praktiske verdensforhold.
  • Disiplinen pedagogikk forholder seg til arbeidsfeltet pedagogikk som en handlingsvitenskap, de to ivaretar samme interesse.
  • Da pedagogikkens umistelige oppgave ikke kan instrumentaliseres, må pedagoger være pedagogiske – det krever både mod og generøsitet.

Om sin egen avhandlingen skriver Rothuizen: «Det passer til emnet at afhandlingen ikke slutter med at det sidste ord nu er sagt. Fortsættelsen følger forhåbentlig.» Dette slutter vi oss helt og fullt til.Bloggen Mestrer, mestrer ikke kan følges fra vår Facebook-side, HER.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar