tirsdag 7. juni 2016

Samla slakt

Av Solveig Østrem


Denne sangen er en kommentar til Stortingets behandling av stortingsmelding 19 "Tid for lek og læring". Den er inspirert av Dagsavisen som 1. juni 2016 skrev om saken under overskriften "Samla slakt".
Vokal og gitar: Eyolf Østrem
Melodi: Yesterday


Samla slakt.
Statsråden, han ville bruke makt
for at barn skal lære helt i takt,
men det han fikk var samla slakt.

Nå i dag
feirer vi et nedstemt lovforslag.
Ingen grunner til å bære nag,
men dette er en merkedag.

      Abid Raja sa at det her er ikke smart
      hvis vi skal gi barna den aller beste start.
      Og det ble samla slakt.

Siste ord var faktisk ikke sagt
ifra profesjon og folkemakt,
og det ble ganske samla slakt.

Læringen,
den skal være barnas gode venn,
den skal ikke stjele barndommen.
Det må visst sies om igjen.

      Barn er ikke like, det sa Geir Bekkevold.
      De skal ikke styres med snevre læringsmål.
      Og det ble samla slakt.

Meldingen ikke var ikke helt i takt;
kunnskapsgrunnlaget var altfor svakt,
og derfor ble det samla slakt.

Kvalitet må jo bygge på alt det vi vet:
Barna trenger lek og kjærlighet
og mye rom for barnlighet.

      Tenk! Anette Trettebergstuen sa en kveld:
      Barn skal ikke måles med andre enn seg selv.
      Og det ble samla slakt.

Junidag med sol og sommerprakt!
Vi vil feire det som nå er sagt,
at barna vant i siste akt.
 Dagvavisen 1. juni 2016.

Bloggen Mestrer, mestrer ikke kan følges fra vår Facebook-side, HER.

1 kommentar: